Egipt – język i podstawowe zwroty

17 styczeń 2017.

160
com_content.article
(2 razy zagłosowano, średnia ocena 5.00 na 5)
Egipt – język i podstawowe zwroty5.00 out of 50 based on 2 voters.


Językiem używanym w Egipcie jest język arabski. W użyciu jest przede wszystkim dialekt egipski (masri), charakterystyczny głównie dla Dolnego Egiptu (w Górnym Egipcie występuje też dialekt sudański).

Egipt | Pustynne rozmowy
Egipt | Pustynne rozmowy (by archer10 )

Dialektu egipskiego używa 76 mln ludzi na świecie, co czyni go najbardziej rozpowszechnionym dialektem języka arabskiego. Jest zwykle zrozumiały również poza granicami Egiptu, dzięki popularności kina egipskiego i dużej aktywności egipskich mediów na Bliskim Wschodzie.

Dialekt egipski różni się od klasycznego języka arabskiego zarówno słownictwem, jak i pewnymi szczegółami wymowy.

Alfabet

Alfabet arabski ma 28 liter. Większość spośród liter ma cztery postaci (izolowaną, początkową, środkową i końcową), nieznacznie różniące się od siebie. Litery ا , د, ذ, ر, ز, و, ة i ى mają wyłącznie postać izolowaną i końcową.

Samogłoski długie mają reprezentację graficzną w alfabecie. Samogłoski krótkie zwykle nie są w ogóle zapisywane. Czasem dla ułatwienia stosuje się wokalizację, czyli znaki nad lub pod daną literą oznaczające samogłoskę, która po niej nastąpi.

Alfabetem arabskim pisze się od prawej do lewej strony.

Egipt | Na szczęście wszyscy ludzie uśmiechają się w tym samym języku
Egipt | Na szczęście wszyscy ludzie uśmiechają się w tym samym języku (by koadmunkee )

Alfabet arabski z polską transkrypcją przedstawia się następująco:

ا (a)
ب (b)
ت (t)
ث (s/t)
ج („dż” w klasycznym arabskim, „g” w egipskim)
ح (h)
خ (h gardłowe)
د (d)
ذ (z)
ر (r)
ز (z)
س (s)
ش (sz)
ص (s’)
ض (d’)
ط (t’)
ظ (z)
ع (spółgłoska szczelinowa gardłowa, bliska dźwięcznemu „h”, w transkrypcji ‘ )
غ (gh)
ف (f)
ق („q” w arabskim klasycznym, w egipskim zastąpione przez zwarcie krtaniowe – ’ )
ك (k)
ل (l)
م (m)
ن (n)
ه (h)
و (w lub u)
ي (j lub i)
ة (t lub nieme)
ى (a).

Egipt | Językiem używanym w Egipcie jest język arabski
Egipt | Językiem używanym w Egipcie jest język arabski (by Iey )

Liczebniki:

٠ – 0
١ – 1
٢ – 2
٣ – 3
٤ – 4
٥ – 5
٦ – 6
٧ – 7
٨ – 8
٩ – 9

Zaimki osobowe:

Ja – Anaa
Ty (męskie) – Inta
Ty (żeńskie) – Inti
On – Huwwa
Ona – Hijja
My – Ihna
Wy – Intu
Oni – Hum

Podstawowe słówka i zwroty:

Powitania i pożegnania

Dzień dobry    –     sabaah al-cheer
Dobry wieczór  –   masaa al-cheer
Cześć   –    marhaba
Do widzenia  –   ma’a as-salaama   

Przedstawianie się

Jak się nazywasz?   –  ma ismak (do mężczyzny)? Ma ismik (do kobiety)
Nazywam się (Maria)  –  ismi Maryam
Miło mi    –     tasza‘rraft
Skąd pochodzisz?  –   inta/inti mineen ?
Jestem z Polski  –   anaa min Poolanda

Inne zwroty grzecznościowe

Proszę (o coś)    –     min fadlak/fadlik (dosłownie: z łaski twojej)   
Dziękuję   –    szukran (shukran)
Przepraszam (sorry)   –  ‘afwan
Przepraszam (excuse me)   –   law samaht
Jak się masz?  –  izzajak (do mężczyzny)/ izzajik (do kobiety)
Mam się dobrze    –     anaa kwayyes (rodzaj męski)/ kwayyesa (rodzaj żeński)
Nie mam się dobrze    –     misz (mish) kwayyes/kwayyesa

Na ulicy

Hotel     –      fundu’/hotel
Przepraszam, gdzie jest hotel?   –   il-fundu’ een?
Lotnisko      –      mataar
Przystanek autobusowy  –   mahatta l-buus
Restauracja     –      lookanta
Szpital    –    mustaszfa
Apteka     –     saydaliyya / egzaane
Komisariat policji    –     isz-szurta
Proszę iść prosto    –     imsz (do mężczyzny)/ imszi (do kobiety) ‘ala l-tuul
Proszę skręcić w prawo   –    tchruszsz/ tchruszszi l-yimiin
Proszę skręcić w lewo   –    tchruszsz/ tchruszszi sz-szmal

Inne przydatne słowa i zwroty

Tak – Ejwa
Nie – La’
Pan – Baasza
Pani – Haanim
Nie mówię po arabsku/egipsku    –    misz a‘rif (męski)/ ‘arfa (żeński) ‘arabiyya/misriyya
Nie rozumiem    –     misz faahim (męski) / fahma (żeński)
Przepraszam, czy mógłby mi Pan/mogłaby mi Pani pomóc?   –   mumkin an tusa‘idunii

Dodaj komentarz ...